Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika discipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Nordiskt forskarnätverk inom Nordplus
I Sverige, Finland och Norge finns ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla. Respekti...
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsområde: Informatik
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Norrsyn
Norrsyn är ett nätverk för humanistiska fakultetens forskare som arbetar med frågor som berör det norra, det nordliga, och det arktiska.
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Nya material under extrema förhållanden
Forskningsledare: Ove Andersson. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Oliver Billker lab
studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och använder signaler från sina värdar för att para sig och reproducera.
Oordnade nanomaterial
Här hittar du mer information om forskargruppen Oordnade nanomaterial
Forskningsområde: Fysik
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsområde: Socialt arbete
Organisk elektronik och fotonik
Forskningsledare: Ludvig Edman. Organisk elektronik omfattar utveckling av elektroniskt och optiskt aktiva organiska material och realisering av...
Forskningsområde: Fysik
Paleolimnologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Miljövetenskap
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Parallel and High-Performance Computing
Läs mer om forskningsgruppen Parallel and High-Performance Computing.
Forskningsområde: Datavetenskap
Parallel and Scientific Computing
Läs mer om forskningsgruppen Parallel and Scientific Computing på dess engelska sida.
Forskningsområde: Datavetenskap