Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Sara Wilson-forskargrupp
Utveckling av neuronala kretsar. Nervsystemet är kroppens kommandocentral. Grupper av nervceller kopplas ihop och bildar neuronala nätverk (kretsar...
Forskningsämne: Molekylär medicin
SFO-V
SFO-V är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet.
Silvia Remeseiro
Genreglering och 3D organisation i Glioblastoma
Forskningsämne: Cancer, Molekylär medicin
Simon Tuck
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
Forskningsämne: Molekylär medicin
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Socially aware AI
Förbättra AI-system så de kan vara medvetna om sin sociala kontext.
Forskningsämne: Datavetenskap
Sofie Degerman
Betydelse av DNA metylering som prognostisk markör i akut lymfatisk leukemi/lymfom.
Forskningsämne: Cancer
Spatial Cognitive Engineering
Läs mer om Spatial Cognitive Engineering.
Forskningsämne: Datavetenskap
Specialpedagogik
Forskningsämne: Pedagogik
Staffan Johansson-forskargrupp
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Stat, individ och säkerhet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsämne: Juridik
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
The research group at the Department of Mathematics and Mathematical Statistics is led by Prof. Jun Yu and conducts research in signal/image analys...
Forskningsämne: Matematik, Statistik
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Stefan Marklund
ALS-forskning
Stress och hälsa i polisarbete
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen stress och hälsa behandlar centrala frågor i polisers och polisstudenters vardag. En frå...