Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Swedish Center for Digital Innovation
Inom detta center bedrivs studier av digitalisering och digital innovation inom näringsliv såväl som offentlig sektor.
Särskolenätverket Norr
Ett specialpedagogiskt nätverk för alla skolformer. Särskolenätverket Norr består av representanter från de fem nordligaste länen. Dessa...
Terrester ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsämne: Nationalekonomi
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsämne: Energiteknik
Thomas Borén
Helicobacter pylori.
Thomas Brännström
ALS-forskning
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tillämpad laserspektroskopi
Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik
Forskningsämne: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik
Tor Ny
Translationsforskning.
Torbjörn Nilsson
Regulation of mitochondrial metabolism and its importance for diabetes, other dysmetabolic states, and drug resistance.
Tufve Nyholm
Forskargrupp Tufve Nyholm
Forskningsämne: Medicinsk teknik