Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Digital rättsvetenskap
I forskargruppen ingår forskare som på olika sätt arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik och tekniska innovationer, till exempel...
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Diskret matematik
Mer om vår forskning i diskret matematik
Forskningsämne: Matematik
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Ellen Bushell grupp
Molecular mechanisms of malaria parasite-host interactions
Enatomära tunna skikt och 2D-material
Forskningsledare: Hamid Reza Barzegar. Mer information om gruppen och dess forskning, gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Energieffektivisering
Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt oc...
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Entrepreneurial Ecosystems and New Venture Creation
Forskningsgruppen fokuserar på att organisera för att underlätta skapandet av nya venturer.
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsämne: Cancer
Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi
Fahad Sultan-forskargrupp
Mer information finns på engelska sidorna.
Fatima Pedrosa Domellöf
Forskargruppen som leds av Fatima Pedrosa Domellöf har två huvudspår. Det enda handlar om Ögonmuskler och dess molekylära uppbyggnad, som i sig utg...