Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Individ och samhälle
Vi forskar kring matens betydelse i relation till individen och samhället
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsämne: Socialt arbete
Intelligent Robotics
Läs mer om forskningsgruppen Intelligent Robotics.
Forskningsämne: Datavetenskap
Interactive and Intelligent Systems
Läs mer om forskningsgruppen Interactive and Intelligent Systems.
Forskningsämne: Datavetenskap
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsämne: Informatik
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsämne: Klinisk medicin
Jan Larsson
Chromosome-wide gene regulatory mechanisms
Jenny Persson grupp
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsämne: Cancer
Jonas Barandun grupp
Visualizing unique molecular machines important for the infection process - Organism specific elements in universally conserved assemblies
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsämne: Molekylär medicin