Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 november 2020)

printicon

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika dicipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Inbyggda System Grupp (ESL)
Inbyggda System Gruppen (ESL) är en forskargrupp vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vårt forskningsområde är inbyggda system med...
Individ och samhälle
Vi forskar kring matens betydelse i relation till individen och samhället
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsämne: Socialt arbete
Intelligent Robotics
Läs mer om forskningsgruppen Intelligent Robotics.
Forskningsämne: Datavetenskap
Interactive and Intelligent Systems
Läs mer om forskningsgruppen Interactive and Intelligent Systems.
Forskningsämne: Datavetenskap
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsämne: Informatik
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsämne: Klinisk medicin
Jan Larsson
Chromosome-wide gene regulatory mechanisms
Jenny Persson
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsämne: Cancer
Jonas Barandun grupp
Visualizing unique molecular machines important for the infection process - Organism specific elements in universally conserved assemblies
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsämne: Molekylär medicin