Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor

Forskningsgrupp Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor är en forsknings-och undervisningsprofil vid Institutionen för socialt arbete. Inom profilen studeras en rad problem- och verksamhetsområden med relevans för socialt arbete, varvid fokus riktas mot att förstå och analysera ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och hur omsorg kommer till uttryck i en välfärdsstatlig kontext.

Forsknings- och undervisningsområden

Inom profilen intresserar vi oss härvidlag för följande problem- och verksamhetsområden:

  • Diskriminering
  • Ekonomiska villkor
  • Etik
  • Familjeliv
  • Funktionshinder
  • Missbruk
  • Omsorg och omsorgsarbete
  • Våld
  • Välfärdens utformning

Centrala begrepp och teoretiska perspektiv

I profilen aktualiseras och problematiseras ett antal teoretiska begrepp och metodologiska ansatser, varvid följande begrepp för närvarande är aktuella: omsorg, ålder, åldrande, levd erfarenhet, livslopp, livsfas, generation, ålderism, åldersdiskriminering, genus, intersektionalitet, kompetens.

Undervisning

Profilen har en central roll i utformningen av kurser på såväl grundutbildnings- som avancerad nivå, och inom uppdragsutbildningar.

Profilledare

Katarina Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Forskningsnätverk