"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor

Forskargrupp Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor är en forsknings-och undervisningsprofil vid Institutionen för socialt arbete. Inom profilen studeras en rad problem- och verksamhetsområden med relevans för socialt arbete, varvid fokus riktas mot att förstå och analysera ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och hur omsorg kommer till uttryck i en välfärdsstatlig kontext.

Forsknings- och undervisningsområden

Inom profilen intresserar vi oss härvidlag för följande problem- och verksamhetsområden:

  • Diskriminering
  • Ekonomiska villkor
  • Etik
  • Familjeliv
  • Funktionshinder
  • Missbruk
  • Omsorg och omsorgsarbete
  • Våld
  • Välfärdens utformning

Centrala begrepp och teoretiska perspektiv

I profilen aktualiseras och problematiseras ett antal teoretiska begrepp och metodologiska ansatser, varvid följande begrepp för närvarande är aktuella: omsorg, ålder, åldrande, levd erfarenhet, livslopp, livsfas, generation, ålderism, åldersdiskriminering, genus, intersektionalitet, kompetens.

Undervisning

Profilen har en central roll i utformningen av kurser på såväl grundutbildnings- som avancerad nivå, och inom uppdragsutbildningar.

Profilledare

Katarina Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Forskningsnätverk

Senast uppdaterad: 2021-09-08