"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barn, unga och familjer i välfärdssamhället

Forskargrupp Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.

Inom profilen studeras:

  • Socialt arbete med barn, unga och familjer
  • Sociala problem, social välfärd och hälsa bland barn och unga
  • Familjens roll i förhållande till sociala insatser, socialpolitik och arbetsliv

Forskningen innefattar bl.a. studier av:

  • Barns och ungdomars egna erfarenheter av utsatthet och samhällsinsatser, liksom deras delaktighet och agerande i förhållande till detta.
  • Relationerna mellan sociala villkor, utbildning och hälsa.
  • Nationella och internationella jämförelser av levnadsförhållanden, familjepolitik och social barnavård.
  • Studier av den politiska och administrativa styrningen av välfärdsinsatser, inklusive den roll som välfärdssamhällets professioner har.

I forskningen strävas efter samspel med den sociala praktiken i syfte att generera långsiktig kunskapsutveckling och kunskapsanvändning. Detta sker t.ex. genom de projekt som byggts upp samarbete med kommuner i norra Sverige. Profilens medarbetare är aktiva när det gäller att omsätta forskningsresultat inom ramen för socionomutbildning och andra utbildningar och kurser.

Profilledare

Lennart Nygren
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 01

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete
Senast uppdaterad: 2021-09-08