"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barnrätt och familjerätt

Forskargrupp Forskningen inom barn-, äldre och familjerätt samlar forskare och lärare med intresse för de olika delar av civilrätten och den offentliga rätten som rör barn, och unga, föräldrar/familjer och äldre människor.

Traditionellt har individen varit beroende av familjen för sitt ekonomiska och sociala skydd, vilket också tydligt återspeglats i den rättsliga regleringen. Införandet av välfärdsstaten ändrarade delvis det, genom att vissa delar av ansvaret för en individ har överförts från familjen till stat, kommun och även marknad. Familjen framstår dock fortfarande som en viktig del i en individs ekonomiska och sociala skydd; detta gäller särskilt barn och äldre.


Inom temat barn-, äldre- och familjerätt utforskas dessa och liknande frågor, rörande allt från civilrättsliga frågor om arv, bodelning och underhåll, till social- och förvaltningsrättsliga frågor om barnskydd, sociala förmåner till familjer och olika aspekter på barns rättigheter och hur de tas till vara, till exempel i skolan, hemmet och i rättsprocesser. Dessa frågor utreds bland annat med genusrättsliga, barnrättsliga och andra kritiska perspektiv. Forskning om olika familjeformer, sexualitet och rätten samt tvärvetenskaplig forskning ingår.


Om du vill samarbeta eller är intresserad av att veta mer om vår forskning, får du gärna kontakta oss!

Forskningsledare

Viola Boström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 13
Maria Forsman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 35

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik
Senast uppdaterad: 2021-11-09