"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer

Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2023, Vol. 10, (1) : 65-88
Spjut, Lina; Olsson Spjut, Fredrik
International Studies in Educational Administration, Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM) 2023, Vol. 51, (1) : 34-51
Grimm, Frida
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College 2023, Vol. 13, (2) : 63-85
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; et al.
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 129
Grimm, Frida
Religioner, livsåskådningar och etik: för lärare årskurs 4-9 och gymnasiet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 187-197
Sporre, Karin; Osbeck, Christina; Kärnebro, Katarina; et al.
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 125-147
Svonni, Charlotta; Spjut, Lina
History education at the edge of the nation: political autonomy, educational reforms, and memory-shaping in European periphery, Palgrave Macmillan 2023 : 221-244
Drugge, Anna-Lill; Norlin, Björn
ECER 2023: Programme
Ånger, Josefin
Västerbotten förr & nu
Olsson Spjut, Fredrik; Spjut, Lina
Journal of Digital Social Research (JDSR), Umeå: DIGSUM, Umeå University 2022, Vol. 4, (2) : 86-97
Skog, Simon
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2022, Vol. 66, (4) : 642-657
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Novak, Judit
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA Conference 2022, Reykjavik: University of Iceland 2022 : 687-688
Skog, Simon
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 7-21
Nilsson Hammar, Anna; Nyström, Daniel; Almbjär, Martin
IJHE Bildungsgeschichte, Verlag Julius Klinkhardt 2022, Vol. 12, (2) : 138-156
Buchardt, Mette; Kärnebro, Katarina; Osbeck, Christina
Vägval i skolans historia: tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2022, (2)
Norlin, Björn
SO-didaktik, Stockholm: Föreningen SO-didaktik 2022, (11) : 52-65
Boman, Anette; Lindinger, Katarina; Olovsson, Tord Göran
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 121-135
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2022, Vol. 12, (3) : 101-121
Nyström, Daniel
Paedagogica historica, Routledge 2022, Vol. 58, (5) : 728-747
Van Gorp, Angelo; Collelldemont, Eulàlia; Félix, Inês; et al.
Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Gender and Education, Routledge 2021, Vol. 33, (5) : 514-530
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 6 : 1-17
Näsström, Gunilla; Andersson, Catarina; Granberg, Carina; et al.
Skolhistoriskt Arkiv, Skolhistoriska föreningen i Finland RF, Finland 2021, (38) : 38-53
Spjut, Lina
Educare, Malmö: Malmö University 2021, (3) : 102-129
Spjut, Lina
ECER 2021, European Conference on Education Research, Online, September 6-10, 2021
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Educational Management Administration & Leadership
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Books 2021, Vol. 13, (2) : 1-31
Spjut, Lina
Historical justice and history education, London: Palgrave Macmillan 2021 : 131-151
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Känsliga frågor, nödvändiga samtal: att lära om och av kontroverser, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 213-230
Kärnebro, Katarina
Palgrave Macmillan 2021
Historical justice and history education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
En resa genom skolans historia, Uppsala: Uppsala universitet 2021 : 65-70
Norlin, Björn
Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 105-121
Spjut, Lina
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå kommun 2021 : 13-15
Diehl, Monika
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 18-19
Bonnedal, Margareta; Diehl, Monika
Journal of Social Science Education, Bielefeld University 2021, Vol. 20, (4) : 121-146
Olovsson, Tord Göran
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2021, Vol. 65, (6) : 1052-1064
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; et al.
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 111-124
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Existentiella frågor i barns och ungas liv, Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap (FLR) 2020 : 29-39
Lilja, Annika; Buchardt, Mette; Kärnebro, Katarina; et al.
History of Education, Routledge 2020, Vol. 49, (3) : 287-312
Norlin, Björn
European Journal of Open, Distance and E-Learning, Sciendo 2020, Vol. 23, (2) : 65-82
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Educational Philosophy and Theory, Routledge 2020, Vol. 52, (6) : 613-624
Segerholm, Christina
Senast uppdaterad: 2022-03-03