Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer

Paedagogica historica
Van Gorp, Angelo; Collelldemont, Eulàlia; Félix, Inês; et al.
Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Gender and Education, Routledge 2021, Vol. 33, (5) : 514-530
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 6 : 1-17
Näsström, Gunilla; Andersson, Catarina; Granberg, Carina; et al.
Skolhistoriskt Arkiv, Skolhistoriska föreningen i Finland RF, Finland 2021, (38) : 38-53
Spjut, Lina
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: Malmö University 2021, (3) : 102-129
Spjut, Lina
Scandinavian Journal of Educational Research
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Novak, Judit
Educational Management Administration & Leadership
Grimm, Frida; Norqvist, Lars; Katarina, Roos
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Books 2021, Vol. 13, (2) : 1-31
Spjut, Lina
Historical Justice and History Education, London: Palgrave Macmillan 2021 : 131-151
Norlin, Björn; Lindmark, Daniel
Känsliga frågor, nödvändiga samtal: att lära om och av kontroverser, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 213-230
Kärnebro, Katarina
Palgrave Macmillan 2021
Historical Justice and History Education, Palgrave Macmillan 2021 : 1-20
Keynes, Matilda; Åström Elmersjö, Henrik; Lindmark, Daniel; et al.
En resa genom skolans historia, Uppsala: Uppsala universitet 2021 : 65-70
Norlin, Björn
Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 105-121
Spjut, Lina
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå kommun 2021 : 13-15
Diehl, Monika
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 18-19
Bonnedal, Margareta; Diehl, Monika
Journal of Social Science Education, Bielefeld University 2021, Vol. 20, (4) : 121-146
Olovsson, Tord Göran
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2021, Vol. 65, (6) : 1052-1064
Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; Carlbaum, Sara; et al.
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 111-124
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Existentiella frågor i barns och ungas liv, Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap (FLR) 2020 : 29-39
Lilja, Annika; Buchardt, Mette; Kärnebro, Katarina; et al.
History of Education, Routledge 2020, Vol. 49, (3) : 287-312
Norlin, Björn
European Journal of Open and Distance Learning, Sciendo 2020, Vol. 23, (2) : 65-82
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Educational Philosophy and Theory, Routledge 2020, Vol. 52, (6) : 613-624
Segerholm, Christina
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå kommun 2020 : 10-12
Diehl, Monika
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 21-34
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 98
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Olovsson, Tord Göran; et al.
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 35-51
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: Karlstads universitet 2020, (4) : 60-87
Spjut, Lina
Yrkesutbildning på undantag: att bryta den låga attraktionskraften, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 383-412
Kärnebro, Katarina
Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020, (4)
Norlin, Björn
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
Skolans arbete mot kränkningar: juridifieringens konsekvenser, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 107-124
Segerholm, Christina; Hult, Agneta
British Journal of Sociology of Education, Routledge 2020, Vol. 41, (1) : 1-17
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke; et al.
Research in Educational Administration and Leadership (REAL), Dokuz Eylul University 2020, Vol. 5, (2) : 454-483
Grimm, Frida
SO-didaktik, Stockholm: Föreningen SO-didaktik 2020, (9) : 76-89
Hedlund, Anna; Olovsson, Tord Göran
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 125-140
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 79-92
Ledman, Kristina
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Acta Didactica Norden, Oslo: UiO University Library 2020, Vol. 14, (3)
Olovsson, Tord Göran
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dordrecht: Springer 2019 : 201-208
Segerholm, Christina
NERA 2019 Abstract Book 2019-03-06 : 826-827
Lindgren, Joakim; Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; et al.
NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstads universitet 2019, (3) : 149-167
Ledman, Kristina
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 119-138
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.