Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Området leder och genomför de kurser inom lärarutbildningen som Pedagogiska institutionen har kursansvar för. Medarbetare inom området medverkar i en mängd olika grundutbildningskurser på grund- och avancerad nivå.

Detta gäller kurser ingående i den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat innefattar diaktiska frågor, läroplansteori, bedömning och utvärdering, inom grundlärar- och ämneslärarutbildningarna, samt grundkurser av pedagogisk karaktär i studie- och yrkesvägledarprogrammet. Våra medarbetare medverkar också i ämnesdidaktiska kurser i SO-ämnena. Utöver detta genomför vi ett antal kurser på engelska för internationella lärar- och andra studenter.

Området ansvarar för flera, och medverkar i de flesta, av de kurser som ges inom VAL-utbildningen (vidareutbildning av lärare) och inom KPU (kompletterande pedagogisk utbildning); den sistnämnda ges helt på avancerad nivå. Dessa kurser motsvarar den utbildningsvetenskapliga kärnan för ordinarie lärarutbildning.

Några av kurserna som vi inom området ansvarar för

Information om kurserna hittar du i kursplanesök.

Programkurser på lärarutbildningen

Lärande och undervisning (UK), 7,5 hp

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK), 8 hp

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK), 8 hp

Ämneslärare som profession (UK), 6 hp

VAL-utbildning (Vidareutbildning av lärare)

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik - grundnivå (VAL, ULV), 7,5 hp

Uppdrag, ledarskap och undervisning - grundnivå (VAL, ULV), 7,5 hp

KPU-utbildning (Kompletterande pedagogisk utbildning)

Den professionella läraren II: Uppdrag, ledarskap och undervisning (UK), 7,5 hp

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik med verksamhetsförlagd utbildning (UK och VFU), 9 hp

Kontakt

Christina Segerholm
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 52