Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital rättsvetenskap

Forskargrupp I forskargruppen ingår forskare som arbetar kring mötet mellan rätt och ny teknik och tekniska innovationer, till exempel informationsteknik och det framväxande digitala samhället.

Med nya innovationer följer nya rättsliga problem, möjligheter och utmaningar men det leder också till att etablerade rättsområden, frågor och principer ställs på sin spets. Vi intresserar oss också för hur kvantitativ analys av digital tillgängligt rättsligt material kan komplettera traditionell juridisk analys.

Exempel på forskningsfrågor:

  • Vilka rättsliga möjligheter och utmaningar uppstår för enskilda och företag när tekniken möjliggör att gränser bryts ner? Hur kan ev. utmaningar lösas?
  • Hur påverkas det rättsliga förhållandet mellan stat och individ av utvecklingen inom övervakning, big-data och sociala medier?
  • Hur upprätthålls grundläggande rättsliga värden som förutsebarhet och rättssäkerhet i en digital kontext?
  • Hur tillvaratas medborgarens berättigade förväntningar i fråga om skydd för personlig data i en digitaliserad förvaltning?
  • Hur hanteras rättsligt nya brottstyper och en allt mer digitaliserad kriminalitet?
  • Vilka källor och metoder använder domstolar?
  • Hur hanteras problematiken med en explosiv teknisk och digital utveckling i ett rättssystem som präglas av långsamma förändringar? Och hur bör lagstiftning utformas för att hantera specifika tekniska utvecklingar utan att riskera att omedelbart bli föråldrad?
  • Bör lagstiftning utformas specifikt kring brott på internet, eller är det endast arenan och inte brotten som är nya?
  • Rättens och den rättsliga diskursens förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till teknisk utveckling.

Forskargruppen är knuten till DIGSUM, som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som studerar samspelet mellan digital teknik och samhälle.

Forskningsledare

Jan Leidö
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 92

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik