Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Marta Bally
Förståelse för de mekanismer som viruspartiklar använder för att känna igen, diffundera på och korsa cellytan är av central betydelse för...
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsämne: Klinisk medicin
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Matematisk modellering och analys
Mathematical modeling and analysis are cross-cutting subjects in which sophisticated mathematical and computational tools are applied to study...
Forskningsämne: Matematik
Matrix Computations with Applications
Läs mer om forskningsgruppen Matrix Computations with Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Michael Dimitriou-forskargrupp
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Migration och polisiärt arbete
Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration.
Mikael Wiberg-forskargrupp
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Monica Holmberg
Genetiska och funktionella studier av ärftliga neuromuskulära sjukdomar
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?
Mätning och värdering av kostintag och kostdata
Vi studerar individers och gruppers kostintag för att se hur den mat vi äter påverkar individen.