Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Anne-Marie Fors Connolly
Puumala Orthohantavirus orsakar “sorkfeber” i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter k...
Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsämne: Socialt arbete
Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsämne: Juridik
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Benoni Edin
Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera...
Beräkningsmatematik
Här hittar du mer information om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsämne: Matematik
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Biofysik och biofotonikgruppen
Forskningsledare: Magnus Andersson. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Biogeokemi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Geovetenskap
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsämne: Juridik
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att...
CHAMP
CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I detta forskningspro...
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsämne: Molekylär medicin