Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Fahad Sultan
Computational Neuroanatomy Fahad Sultan (Associate Professor)
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Feministisk teknovetenskap
Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspekt...
Foundations of Language Processing
Läs mer om forskningsgruppen Foundations of Language Processing.
Forskningsämne: Datavetenskap
Francesca Aguilo
RNA-based gene regulation of cell fate and breas cancer
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Förskola och fritidshem – organisation, demokrati och hållbarhet
Institutionen står som värd för RECEUM som är en forskningsmiljö inom Umeå Universitet för att bedriva forskning om förskola och fritidshem.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
Gastrosektionen
Gastrosektionen vid Norrlands universitetssjukhus bedriver klinisk forskning kring leversjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionella...
Gemensamma vägar
Umeå universitet, Nord universitet och Åbo akademi i Vasa har flera samarbeten inom det specialpedagogiska området. De tre lärosätena arrangerar i...
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Gruppen för optisk frekvenskamsspektroskopi
Forskningsledare: Aleksandra Foltynowicz Matyba. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsämne: Fysik
Gunilla Olivecrona
Studier av spjälkning av fetter i human plasma med lipoproteinlipas
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsämne: Molekylär medicin