Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

LITUM
Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Både läsande och skrivande pågår under en stor del av...
Logic and Applications
Läs mer om forskningsgruppen Logic and Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Lärande
Profilområde Lärande spänner över ett brett fält inom utbildningsvetenskap
Lärande och IKT
Forskargruppen Lärande och IKT (LICT) vid Pedagogiska institutionen har under nästan 15 års tid fokuserat på frågor som rör implementering,...
Magnus Hultdin
Tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi
Marta Bally
Förståelse för de mekanismer som viruspartiklar använder för att känna igen, diffundera på och korsa cellytan är av central betydelse för...
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer