Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi
Marta Bally
Förståelse för de mekanismer som viruspartiklar använder för att känna igen, diffundera på och korsa cellytan är av central betydelse för...
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Matematisk modellering och analys
Mathematical modeling and analysis are cross-cutting subjects in which sophisticated mathematical and computational tools are applied to study...
Forskningsämne: Matematik
Matrix Computations with Applications
Läs mer om forskningsgruppen Matrix Computations with Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Michael Dimitriou
Information om gruppen finns enbart på engelska.
Forskningsämne: Neurologi och neurovetenskap
Migration och polisiärt arbete
Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration.
Mikael Wiberg
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Monica Holmberg
Genetiska och funktionella studier av ärftliga neuromuskulära sjukdomar