Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

A - Ö

Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsämne: Molekylär medicin
Limnisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
LITUM
Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Både läsande och skrivande pågår under en stor del av...
Logic and Applications
Läs mer om forskningsgruppen Logic and Applications.
Forskningsämne: Datavetenskap
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Lärande
Profilområde Lärande spänner över ett brett fält inom utbildningsvetenskap
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi