Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsgrupp Katarina Olofsson

Forskargruppens mål

I de forskningsprojekt jag leder undersöker vi förträngningar i luftstrupen och betydelsen av cancerrelaterade virus i näsa, mun och luftstrupe

Antagande

Vi studerar en variant av övre luftvägsförträngning som kallas idiopatisk subglottisk stenos (iSGS). Vi jämför två olika behandlingsalternativ som tillämpats under olika tidsramar. iSGS korrelerar med uttrycket av tumörrelaterade virus. Godartad sjukdom i stämbandsnivå är den vanligaste orsaken till övre luftvägsförträngning. Vi antar att tumörrelaterade virus har ett inflytande på sjukdomsförloppet vid näspolyper och cancer i struphuvudet som är av betydelse för vården.

Bakgrund och betydelse

Dyspné (svårt att andas) är en subjektiv ångestladdad upplevelse som kan ha olika orsaker varav idiopatisk subglottisk stenos (iSGS) kan vara en.

Ca 200 olika varianter av humant papillomvirus (HPV) har klassificerats, varav minst 18 är relaterade till cancerutveckling enligt WHO. Två av dessa  varianter HPV16 och 18 är associerade med svalgcancer. Insjuknandet i HPV relaterade vårtor i struphuvudet sjunker vid HPV vaccination i nationella vårdprogram (Australien). Vi vet inte om andelen HPV relaterad mun, och svalgcancer minskar då insjuknandet sker senare i livet och drabbar huvudsakligen män som hittills inte vaccinerats i samma omfattning som kvinnor. Svalgcancer beter sig som två biologiskt skilda sjukdomar och behandlas olika beroende på om det finns HPV eller inte i cancervävnaden. EBV är ett virus som är kopplat till cancer bakom näsan och vissa typer av lymfkörtelcancer sk lymfom. Lymfom är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler i kroppens lymfsystem. Det finns idag inget vaccin tillgängligt mot EBV till skillnad från HPV

Vi vill identifiera den mest optimala operationsmetoden och riskfaktorer vid kirurgisk behandling av idiopatisk subglottisk stenos (iSGS). Behandling av iSGS är i allmänhet förknippad med upprepade återfall och behov av kirurgisk behandling livet ut. Resultaten kan påverka val mellan olika operationsmetoder, informationen till patienter inför operation. Vi kan jämföra våra resultat nationellt och internationellt som en kvalitetssäkring för det vi gör.

Vi behöver studera förekomst av cancerrelaterade virus i luftvägen därför att: 1) det är kroniska sjukdomstillstånd som kräver upprepad kirurgi i luftvägen 2) det drabbar huvudsakligen män som fram tills idag inte vaccinerats i samma omfattning som kvinnor 3) tillstånden kan delvis förebyggas och behandlas genom befintlig vaccination 4) personal måste skydda sig på rätt sätt 5) HPV infektion är kostsamt för patienten, familj och sjukvård

Våra forskningsresultat förväntas vara överförbara in i klinisk verksamhet och kan tillämpas på studier av tumörrelaterade virus på annan lokalisation och därmed stimulera till utökad forskning inom området

Forskningsledare

Katarina Olofsson
Forskare, adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 25 87

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin