Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att läsa och skriva på flera språk

De flesta människor läser och skriver idag på mer än ett språk utöver sitt modersmål. Många människor i Sverige, Europa och resten av världen är flerspråkiga och läser och skriver på ett eller flera ytterligare språk. Olika exempel på dessa språk är modersmål (annat än majoritetsspråket i landet) som används främst utanför skolkontexten, minoritetsspråk/arvsspråk som används i en geografisk region (t.ex. samiska) och de främmande språk som undervisas i en skolkontext (t.ex. tyska och franska).

Vid UmU finns redan idag forskning om läsande och skrivande på olika språk, såsom engelska, tyska, svenska som andra språk och samiska. Detta ger en god grund för en forskningsinriktning som fokuserar på flerspråksliteracitet.

Av särskilt strategiskt intresse för UmU, i relation till den lärarutbildning i samiska universitetet fått i uppdrag att utveckla och det arktiska centrum som just är invigt, är forskningen om literacitet i Sápmi (ledd av Kirk Sullivan). Forskningen undersöker barn och ungas skrivande på samiska, svenska/norska/finska och engelska, samt deras identitet och språkanvändning i syfte att bidra till revitalisering av samiskan.

Berit Lundgren forskar om läsande och skrivande i den sydafrikanska kontexten där språkfrågor om minoritets-/majoritetsspråk är högst aktuella. Vidare finns en hel del forskning om skrivande på tyska som främmande språk vid institutionen för språkstudier (Anita Malmqvist, Ingela Valfridsson och Yvonne Knospe). Frågor om flerspråkigt läsande och skrivande är tätt sammankopplade med användningen av digitala medier.