Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor

Under åren har vi mött ett antal frågor kring våra två olika metodstöd Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, samt Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+. På den här sidan följer svaren på några av de vanligaste frågorna som vi fått.

Frågor kring metodstödet AD-A

  1. Kan man revidera eller använda bara vissa av frågorna som finns i frågeguiden (AD-A)?
  2. När kan man använda AD-A?
  3. Vem kan använda AD-A?
  4. Kan vi implementera AD-A på vår arbetsplats?

Frågor kring metodstödet ADA+

  1. Kan man revidera eller använda bara vissa av intervjufrågorna inför dialogsamtalet (ADA+)?
  2. Måste man använda alla delar av metoden?
  3. När kan man använda ADA+?
  4. Vem kan använda ADA+?
  5. Är metoden gratis att använda?