Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Migration och polisiärt arbete

Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration.

Forskningsfokus ligger både på de migrerade personerna själva dvs. barn, ensamkommande barn, familjer, vuxna och äldre, men också på de samhällsaktörer som är inblandade i arbetet med dessa personer. En sådan samhällsaktör är polisen, där centrala teman behandlar den roll och delaktighet som polisen utgör i olika migrationsprocesser, såsom vid gränskontroll, asylprocess, av-/utvisning eller under integrationsfasen. Andra viktiga forskningsfrågor har också fokuserat på polisens samverkan med andra inblandade aktörer i migrationsprocessen samt centrala aktörers psykiska hälsa i relation till migrationskontexten. Profilens avsikt är att bedriva forskning i samarbete med andra institutioner såväl inom som utanför Sverige. Intentionen är också att ha en nära relation med den omgivande yrkespraktiken som praktiskt möter de olika migrantgrupperna. På så sätt kan relevanta forskningsfrågor identifieras och resultat ges tillbaka till såväl verksamheterna som till utbildningar, exempelvis polisutbildningen.

Efterlyser bättre samverkan kring tvångsutvisningar (VK Plus)

Kontaktperson för forskningsprofil

Johanna Sundqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 21