"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Norrsyn

Bild: Ive Van Krunkelsven

Forskargrupp Norrsyn är ett nätverk för humanistiska fakultetens forskare som arbetar med frågor som berör det norra, det nordliga, och det arktiska.

Norr är en geografisk riktning, och ett mer eller mindre tydligt definierat område eller fysisk plats, men innebörden av det norra och det nordliga är också en kulturell konstruktion formad och omformad av idéer och framställningar som uppstår inom nordliga områden, men som också skapas av utomstående betraktare. Så hur får vi syn på det nordliga, och vad ser vi från ett nordligt perspektiv?

Nätverket Norrsyn bygger vidare på en lång forskningstradition med nordligt fokus vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Vi undersöker framställningar av det norra och nordliga i olika kulturella och historiska kontexter, och utforskar hur dessa förändras över tid. Vi ser på framställningar i olika medier, genrer och textformer, tillkomna inom nordliga områden eller skapade av utomstående betraktare. Vi närmar oss också språk från ett antal olika perspektiv, igen med utgångspunkt i både interna och externa källor. Det norra, nordliga och arktiska spelar viktiga roller i flertalet globala utmaningar, inte minst gällande miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
Senast uppdaterad: 2020-05-13