"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter

Socialt arbete i hälso- och sjukvård utgör ett stort och viktigt verksamhetsfält för socionomer. Vad gäller forskning har fokus på fältet varit relativt skralt, dock ökar nu intresset och införandet av legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården aktualiserar ytterligare vikten av att vidga och fördjupa kunskapsområdet kring socialt arbete i hälso- och sjukvården. Gränserna mellan socialt arbete och sjukvård blir allt otydligare på många områden. Å ena sidan kan socialt arbete och omsorg påverkas av en medikalisering men å andra sidan utvecklas också medicinen mot att i större utsträckning intressera sig för sociala och psykologiska dimensioner hos patienten. En aktuell trend i välfärdsstaten går mot alltmer samverkan mellan professioner och organisationer.


Ett tydligt exempel på hur sjukvård och socialt arbete möts är inom området psykisk hälsa. Psykiatrins avinstitutionalisering har fört med sig nya öppnare arbetsformer och ansvar som fördelats mellan olika huvudmän, vilket gör området angeläget för socialt arbete. Inom profilen studerar forskare bland annat organiserandet av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kommuner, införandet av nya samhällsbaserade arbetssätt, tvångsvård, tvärkulturella jämförelser mellan länder och regioner, brukarorganisationernas roll och funktion samt villkor för implementering av evidensbaserade metoder i glesbygdsområden.


Ett annat tema inom profilen är kopplat till den somatiska sjukvården. Kuratorn är som samhällsvetare den centrala aktören för det psykosociala omhändertagandet av patienten. Den relativt outforskade praktiken kring "counselling" förutsätter fördjupade kunskaper kring utsatthetens villkor vid oönskade somatiska tillstånd. Med den utgångspunkten studerar forskare inom profilen bland annat kuratorns roll och funktion i svensk cancersjukvård, psykosociala aspekter på cancersjukdom och cancervård, samt genusaspekter i det psykosociala arbetet.


Forskare i gruppen har också en tydlig koppling till Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), Det svenska nätverket för samhällsvetenskaplig och humanistisk psykiatriforskning (HumSamPsyk) samt Nätverket för forskande socionomer inom hälso- och sjukvård.

 

 

Profilledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Forskningsnätverk och centrumbildningar

Senast uppdaterad: 2023-04-19