Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Radikalism, närpolis och trygghet

Forskningsgrupp Inom profilen bedrivs bland annat forskning om frågor som kretsar kring samverkan mellan civilsamhälle och lokala offentliga aktörer i syfte att motverka radikalisering. Utgångspunkten är att det behövs studier som tar ett tydligt bottom-up perspektiv, dvs. tar avstamp i lokala problembilder.

Att skapa motståndskraft mot våldsbejakande extremism handlar inte enbart om brottsprevention utifrån ett myndighetsperspektiv utan också om att öka lokalsamhällets motståndskraft mot negativa processer genom att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Enkelt uttryckt handlar det om att skapa möjligheter för människor att leva ett säkert och tryggt liv. Ett centralt tema inom profilen rör därför samhällens, miljöers och individers resiliens. Andra framträdande frågor och teman kretsar kring interaktion och spänningsfält mellan radikaliserade miljöer, civilsamhälle och lokala offentliga aktörer; identifiering av processer som bidrar till att skapa motståndskraft mot våldsbejakande extremism, närpolisens roll i sådana processer samt dialog och samverkan mellan närpolis och andra aktörer. Forskning bedrivs i samarbete med flera andra institutioner vid Umeå universitet. En central intention är att nyttiggöra forskningsresultat både i polisutbildningen och genom återföring av resultat till de verksamheter som studeras.

Kontaktperson för forskningsprofil

Malin E Wimelius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 32

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisutbildning