Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Särskolenätverket Norr

Forskargrupp Ett specialpedagogiskt nätverk för alla skolformer. Särskolenätverket Norr består av representanter från de fem nordligaste länen. Dessa representanter koordinerar i sin tur var sitt länsnätverk. Länsnätverken har valt vem från respektive län som ska ingå i Särskolenätverket Norr.

Det övergripande syftet med nätverket är att i samverkan stödja, stimulera och bidra till att kvalitetsarbetet med inriktning mot utvecklingsstörning och specialpedagogik i kommunernas skolor förbättras och utvecklas.

Målet för Särskolenätverket Norr är att stödja kommunerna och dess skolor i följande områden:
- behovsinventering/kartläggning om kompetens- och verksamhetsutveckling
- forskningsanknytning som ett led i kvalitetsarbete
- i samverkan med andra aktörer med uppdrag inom specialpedagogik bidra till lokal skolutveckling.

Nätverkets arbete och inriktning består bland annat av att i de fem nordligaste länen:
- stödja de länsvisa nätverken
- inventera kompetensutvecklingsbehovet för lärare och ledare
- stödja mötesplatser för erfarenhetsutbyten
- planering och genomförande av kompetensutveckling, konferenser, seminarier
Nätverket arrangerar dessutom den nordiska konferensen "Gemensamma vägar" i samarbete med Norge och Finland.

Aktuellt

Under 2019 prioriterar Särskolenätverket Norr planering av den specialpedagogiska konferensen Gemensamma Vägar samt praktiknära forskningssamarbeten inom ramen för beviljat treårigt NordPlus projekt mellan akademi och skola i Sverige, Norge och Finland.

Särskolenätverket Norr består av följande ordinarie länssamordnare/myndighetsrepresentanter och suppleanter:

• Ordinarie, Inger Dahlgren, Västerbotten, suppleant, Birgitta Lindström
• Ordinarie, Collden Gunilla, Västernorrland, suppleant, Carina Söderlind Löfvander
• Ordinarie, Ingela Ferm, Jämtland, suppleant, vakant
• Ordinarie, Sara Rönnbäck, Norrbotten, suppleant, Christer Hogbrand
• Ordinarie, Bodil Grahn, Gävleborg, suppleant, Kurt Hjalmarsson
• Ordinarie, Mona Tafvelin, Specialpedagogiska skolmyndigheten, suppleant, vakant
• Ordinarie, Gerd Pettersson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet (ordförande), suppleant, Kim Wickman, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Forskningsledare

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02