Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medel för stöd att organisera seminarier

Utlysningen avser möjlighet att ansöka om medel med syfte att organisera gemensamma seminarier vid Umeå universitet för att presentera och /eller diskutera resultat, pågående projekt eller metodologiska frågor av relevans till forskning inom SFO-V’s fyra strategiska områden.

Bidraget kan användas för att finansiera seminariet, eller som arvode för inbjudna föreläsare. Bidrag upp till max 10 000 SEK per seminarium kan sökas löpande under år 2022 och granskning med ordförandebeslut sker i SFO-Vs styrgrupp.

I ansökningsblanketten skall följande delar ingå:

  • En motivering för seminariet och tilltänkt målgrupp, samt seminariets fokus i relation till SFO-V strategiska områden (max 250 ord).
  • Beskrivning av organisation för genomförande inklusive tid och plats, preliminärt program, inbjudna föreläsare, uppskattat antal deltagare, samarbeten och involverade institutioner (max 250 ord).
  • Beskrivning av kostnad och en plan för hur medlen ska nyttjas (max 250 ord).

 

Seminarium med institutionsöverskridande samarbeten premieras. Bidraget delas inte ut i medel utan fakturan med specificerad kostnad enligt godkänd budget (max 10 000 kr) skickas som internfaktura till institutionen för omvårdnad. Glöm inte att ange eget namn på fakturan, referera till ”SFO-V seminarier”. SFO-V har avsatt 100 000kr för seminariemedel under 2022.

 

Ifylld ansökningsblankett, som kan skrivas på svenska eller engelska, skickas elektroniskt till André Nyberg.