Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stat, individ och säkerhet

Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat, med särskild tonvikt på förhållandet mellan statlig maktutövning och rättsliga principer, särskilt mänskliga rättigheter.

Den forskning som bedrivs inom temat omfattar olika rättsområden, som konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, straffprocessrätt, folkrätt och internationell straffrätt.

Pågående forskningsprojekt

  • Rättsliga aspekter av polisens användning av kroppsvisitation och kroppsbesiktning.
  • Rättsliga implikationer för utsatta migranter som utnyttjas i tvångsarbete, främst tiggeri.
  • Tillsyn av socialtjänsten och av hälso- och sjukvården, och hur olika modeller av tillsyn förmår tillvarata den enskilde anmälarens rättssäkerhet och vilken rättslig ställning den enskilde anmälaren har.

Tidigare forskning
Forskningen har tidigare bedrivits om "Polisarbetet - mellan effektivitet och rättsstatlighet", teknisk underrättelse-inhämtning, brottsutredares tillgång till handlingar och samhällets krisberedskap. Forskning har också bedrivits om implementering av internationella instrument mot människohandel, och åklagares befogenheter att avgöra vilka ärenden som utreds och åtalas.

Mer information om forskning som bedrivs eller har bedrivits med koppling till temat går att finna på de anslutna forskarnas respektive hemsidor.

Samverkan
Under åren har juridiska institutionen medverkat i flera utvecklingsprojekt, bland annat i Vietnam, Laos och Ryssland. Institutionen har också via Raoul Wallenberg Institute medverkat i samarbetsprojekt med universitet i Mellanöstern och Nordafrika.

Genom s.k. Minor Field Studies (MFS) uppmuntras studenter att intressera sig för arbete med internationellt samarbete och utvecklingsfrågor. Studierna bedrivs inom ramen för ett examensarbete.

Forskningsledare

Lena Landström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 10