Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tema Den jämlika hälsan

En temamiljö för doktorander och seniora forskare som bedriver forskning inom jämlikhet och hälsa och alla som är intresserade av ämnet.

Sedan 2014 erbjuder vi denna seminarieserie 3-4 tillfällen per termin vanligtvis sista torsdagen varje månad kl 14.30-16. Forskare från de tre medverkande institutionerna inom ramen för U-CHEC turas om att presentera lokala, nationella eller internationella forskningsprojekt med kopplingar till hälsa, jämlikhet, jämställdhet, genus, och/eller intersektionalitet. Seminarierna bidrar till kunskapsutbyte och stimulerar till debatt, samt ökat kreativt tänkande om jämlikhet och hälsa. Seminarierna är interaktiva och öppna för alla, från studenter till anställda, och ingen föranmälan behövs.

Kommande seminarium

Torsdag den 22/4, kl. 14:30 - 15:30
Våld mot äldre: Vad är det och vad kan vi göra åt det?
Talare: Britt-Inger Saveman, senior professor, Omvårdnad


Torsdag den 20/5, kl. 13:00 - 14:00
Komplexa ojämlikheter i hälsa
Talare: Per Gustafsson, universitetslektor och docent, Epidemiologi och global hälsa

Välkommen! Ingen anmälan. Seminarierna genomförs på engelska.
Klicka här för att komma till Zoom för föreläsningarna

Tidigare seminarium

26 sept 2019
Om relationen mellan kostnadseffektivitet och jämlikhet. Exempel från hälsofrämjande interventioner och socialt utanförskap
Anni-Maria Pulkki-Brännström, PhD, Epidemiologi och global hälsa

31 okt 2019
Leva med prostatacancer- en resa på en rak eller krokig väg?
Docent Per Fransson, Omvårdnad

28 nov 2019
Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete
Lisa Harryson, Folkhälsostrateg och Carl Lundberg, Folkhälsohandläggare, vid Länsstyrelsen i Västerbotten

23 maj 2019
How to do research about the social determinants of health? 
Ichiro Kawachi, Harvard universitet

25 april 2019
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inom hälso- och sjukvård – är det jämlikt?
Sara Lundell och Tobias Stenlund, Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering

28 mars 2019
Ojämlikheter i hälsa och tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård bland migranter i Sverige
Faustine Nkulu Kalengayi, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa

29 november 2018
För mycket för snabbt? Att utforska ökande ingrepp i förlossningsvården
Forskarstuderande Agneta Westergren, Omvårdnad, Sexuell och reproduktiv hälsa

25 oktober 2018
Kan alla vara Hans Rosling? Erfarenheter från Norrland´s Observatory for Equity in Health and Health Care
Professor Miguel San Sebastian, Epidemiologi och global hälsa

27 september 2018
Hur kan digitaliseringen påverka seniorers förutsättningar för jämlik hälsa? Postdoktor Madeleine Blusi, Samhällsmedicin och rehabilitering och Institutionen för datavetenskap

31 maj 2018
Att skapa tillgänglighet för psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna. En kvalitativ jämförande studie i norra Sverige
Isabel Goicolea, Enheten för epidemiologi och global hälsa

26 april 2018
Sociokulturella aspekter på ojämlikhet i hälsa
Parvin Pooremamali, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

22 mars 2018
Värdighet, deltagande och hälsa bland mycket gamla människor
Birgitta Olofsson, Institutionen för omvårdnad

 

Koordinatorer

Anni-Maria Pulkki- Brännström
Institutionen för epidemiologi och global hälsa