Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tema eHälsa

Tema eHälsa är en av tre temamiljöer inom Medicinska fakulteten. Den övergripande satsningen på eHälsa vid Umeå universitet omfattar utvecklingen av en fakultetsöverskridande strategisk infrastruktur, UMeHälsa.

Det är ett mål att bygga upp en organisation vid universitetet som stödjer utveckling av tvärdisciplinär forskning och utbildning, samverkan med externa aktörer samt som arbetar för en finansiering som är hållbar på längre sikt. Tema eHälsa, som initierats av medicinska fakulteten, är en del av denna satsning.

Visionen för Tema eHälsa är att Umeå universitet ska vara nationellt känt för att bedriva framstående vård- och hälsoforskning inom eHälsa med forskningsmetoder av hög kvalitet och publikationer i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter.

I Tema eHälsa arbetar vi mot denna vision genom att skapa kreativa mötesplatser för doktorander, forskare, och kliniker där eHälsoprojekt i olika former presenteras och diskuteras. Dessa mötesplatser kan vara, seminarier, föreläsningar, artikeldiskussioner, workshops eller minikonferenser som bidrar till utvecklande av ny kunskap av intresse för Hälsovetenskaperna.

Forskarutbildningskurs
eHälsa - Koncept, principer och metoder för vård och omsorg i en digital tid. 3Hp

Kursen ger en översikt i grunderna för e-hälsa och medicinsk informatik inklusive forskningsmetoder. Syftet med kursen är att ge doktoranden möjlighet att tillämpa ny kunskap i temadiskussioner och utforska, delvis hands-on, potentialen i utveckling och tillämpning av digitala verktyg som är relevanta för dennes forskningsområde. Följande teman kommer att ingå: IKT-baserade interventioner; design och utveckling av "beteendeförändringsstödjande system" och beslutsstödssystem; professionella perspektiv: förändring av arbetsmetoder vid införandet av nya digitala verktyg; och medborgarperspektiv på digitala hjälpmedel för hälsa, t ex etik, jämlikhet, rättvisa, självbestämmande och egenvård.

Mer information: https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/forskarutbildning/kurser-och-anmalan/

Kontakt/Koordinator
Robyn Schimmer