"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

Bild: Mathias Norqvist

Forskargrupp UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola som är engagerade i forskning, forskarutbildning och utvecklingsarbeten med anknytning till UFM:s forskningsteman.

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) stödjer och utvecklar matematikdidaktisk forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet. UFM är ett tvärvetenskapligt och fakultetsövergripande kollegium av forskare, lärare och doktorander med anställning vid eller tydlig anknytning till Umeå universitet eller till samverkande utbildningsanordnares (tex. skolor) verksamhet. UFM:s föreståndare leder den dagliga verksamheten. Samtliga medverkande har ansvar för initiativ till, beslut om och genomförande av aktiviteter – tillsammans, enskilt och i olika arbetsgrupper. UFM har inga egna anställda och ingen egen ekonomi, detta hanteras av de medverkandes institutioner.  

Verksamhet

UFM:s arbete organiseras kring ett forskningsprogram med ett antal inriktningar och via en handlingsplan, som bland annat baseras på följande målsättningar: 

  • Forskningsmiljö: En kreativ miljö för matematikdidaktisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet och med hög tillämpningsmässig relevans (för lärande och undervisning).
  • Forskningsprojekt: UFM:s forskning samordnas i ett begränsat antal större inriktningar (se information om forskning). Inriktningarna genomgår kontinuerlig revidering, vilket möjliggör utveckling av nya forskningsprojekt.
  • Samverkan: UFM vidareutvecklar samverkan med skolornas och högskolornas utbildnings- och utvecklingsverksamheter, samt med det nationella och internationella forskarsamhället. Vi kommunicerar forskningsresultat via nationella och internationella kanaler och vidareutvecklar engagemanget i övriga forskningsrelaterade interna och externa uppdrag.
  • Succession: UFM främjar rekrytering av yngre forskare samt fortsatt engagemang i lokal, nationell och internationell forskarutbildning.

De medverkande är aktiva (alternativt siktar mot en aktivitet) inom forskning och/eller forskarutbildning med tydlig anknytning till UFM:s forskningsinriktningar, och deltar i centrats gemensamma aktiviteter. 

 

 

Föreståndare

Johan Lithner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 08

Översikt

Mer information

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.

Senast uppdaterad: 2022-11-09