Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

Forskargrupp UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola som är engagerade i forskning, forskarutbildning och utvecklingsarbeten med anknytning till UFM:s forskningsteman.

UFM har inrättats av rektor för Umeå universitet med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som värdfakultet. Centrumet har ingen anställd personal, utan är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, lärare, doktorander med anställning vid eller annan tydlig anknytning till Umeå universitet eller till samverkande utbildningsanordnares utbildningsverksamhet.

Verksamhet

UFM:s arbete organiseras kring ett forskningsprogram med ett antal teman och via en handlingsplan, som bland annat baseras på följande målsättningar:

  • Forskningsmiljö: En kreativ miljö för matematikdidaktisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet och med hög tillämpningsmässig relevans (för lärande och undervisning).
  • Forskningsprojekt: Gruppens forskning samordnas i ett begränsat antal större angelägna projekt (se information om forskning). Dessa teman genomgår kontinuerlig revidering, vilket möjliggör utveckling av nya forskningsprojekt.
  • Samverkan: Vidareutveckla samverkan med skolornas och högskolornas utbildnings- och utvecklingsverksamheter, samt med det internationella forskarsamhället. Kommunicera forskningsresultat via nationella och internationella kanaler. Vidareutveckla engagemanget i övriga forskningsrelaterade interna och externa uppdrag.
  • Succession: Rekrytering av yngre forskare samt fortsatt engagemang i lokal, nationell och internationell forskarutbildning.

De medverkande är aktiva (alternativt siktar mot en aktivitet) inom forskning och/eller forskarutbildning med tydlig anknytning till UFM:s forskningsteman, och deltar i centrats gemensamma aktiviteter.

 

Föreståndare

Johan Lithner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 08

Översikt

Mer information

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM)

UFM är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola.