Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Virus i övre luftvägarna

I detta projekt kartlägger vi humant papillomvirus (HPV), dess surrogatmarkör p16 och Epstein-Barr virus EBV i näspolyper, vid sk inverterade näspapillom, vårtor på stämbanden (respiratoriska papillom) och vid stämbandscancer. Detta är av särskilt stort intresse då vissa genetiska varianter av HPV kan förebyggas genom vaccination. Majoriteten av de tillstånd vi studerar drabbar män. Pojkar är idag inte inkluderade i den profylaktiska vaccination som ges till barn.

I tidigare studier har vi rapporterat frånvaro av HPV i godartad halsmandel och låga nivåer av p16, 65% av fallen som uttrycker EBV. Endast 2 prover med inverterat näspapillom (SIP) var positiva för HPV 11, 17 prover var positiva för EBV (13 stycken subepitelialt och 4 i epitelet).

P16 kan inte användas som en ersättnings (surrogat) markör för HPV i SIP eller godartad halsmandel tillskillnad från i elakartad halsmandelscancer. HPV-, EBV- och p16-analyser har delvis genomförts vid cancer i struphuvudet.

Med vår kartläggning av olika genetiska varianter av HPV, p16 och EBV vill vi öka förståelsen av kroniska behandlingskrävande HPV inducerade sjukdomar i övre luftväg, vi vill påverka nuvarande vaccinationsprogram in i en könsneutral hantering av vaccinet och i mån av behov skydda vårdgivare i operationsrummet mot tumörrelaterade virus.

Forskningsledare