Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet (Arcum)

Forskningsinfrastruktur Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet (Arcum) utgör en unik möjlighet för forskare vid Umeå Universitet att fördjupa de arktiska perspektiven i sin forskning, bygga nätverk och profilera sig i arktiska och nordliga frågor. Genom Arcum kan forskare få tillgång till att söka strategiska medel, gå på arktiska konferenser, föreläsningar och seminarier samt hitta tvärvetenskapliga samarbeten i sina frågor.

Arcum har sedan 2012 byggt upp en framgångsrik verksamhet som Sveriges enda universitetsbaserade arktiska forskningscenter och är nationellt ledande. Vi innehar viktiga positioner i de arktiska internationella forskningsorganisationerna och vi har byggt upp ett betydande nätverk inom och utom akademien. Inom Umeå universitet har Arcum arbetat fram ett koncept för tvärvetenskapliga svar på dagens och framtidens utmaningar.

I nuläget ingår mer än 300 affilierade forskare. Det ger Arcum en stark grund av framgångsrika forskare, inom flera områden nationellt ledande, samtidigt som nya ämnesområden och unga forskare kontinuerligt ansluter till verksamheten. Den arktiska forskningen på Umeå universitet spänner över samtliga fakulteter och innefattar samtliga tre prioriterade områden som framhålls i Sveriges nationella strategi.

Arcum arbetar med koordinering, synliggörande, kommunikation, publicering och vi tar ett stort ansvar för arrangemang och synergier. Värdet av Arcum har konfirmerats på flera nivåer, allt ifrån Umeå universitet självt till avnämare som länsstyrelser, departement och internationella aktörer. Genom oss få forskare ökade möjligheter till profilering och samarbeten.

Arcum efterfrågas av myndigheter och andra som vill ha kunskap om och ingångar till den arktiska världen, och har redan axlat betydande internationella uppdrag. Umeå universitet äskar också medel för att utveckla Arcum till ett nationellt arktiskt center och flera större forskningsprojekt har förvärvats under perioden.

Umeå universitet tydliggör genom Arcum sin vilja och kapacitet att möta Arktis utmaningar, bl.a. genom tillgång till unika forskningsinfrastrukturer, excellenta möjligheter till både ämnesdisciplinära och tvärvetenskapliga samarbeten, samt en uttalad vilja att samverka med människor, samhällen och näringsliv i norr.

Kontakt

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35
Lena Maria Nilsson
Övrig/annan befattning, projektkoordinator
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59
Linda Lundmark
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 60