Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

printicon

Computational Life Science Cluster (CLiC)

Forskningsinfrastruktur Computational Life science Cluster (CLiC) syftar till att hjälpa forskare att förstå komplexa kemiska och biologiska system via tillämpning och utveckling av avancerade datadrivna och datorbaserade modelleringsverktyg och strategier. CLiC är en Umeå-nod och representant inom NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden) och Umeå universitets dataanalysplattform med fokus på forskning inom analysområdet av högnivåstrukturerade och ostrukturerade data.

Idag genereras enorma mängder data inte bara inom genomik-området utan också av andra moderna högeffektiva omics och sensorteknologier. Förmågan att analysera dessa komplexa data och dra giltiga slutsatser utifrån dem har blivit en flaskhals för forskare inom biovetenskap. CliCs mål är att ge forskare moderna dataanalysverktyg inom AI/djupinlärning, maskininlärning, multivariat analys, statistik, bioinformatik och försöksdesign för analys av både genomik (som en del av NBIS) samt icke-genrelaterade data såsom nedströms 'omics' (metabolomics), spektroskopi och bilddata.

 

Vårt uppdrag är att stödja forskare att leverera högkvalitativa resultat. Vår unikhet härrör från vår expertis - vi förstår inte bara matematik, statistik och modellering utan vi har även bred domänkunskap som härrör från aktivt engagemang i projekt inom biologiska och kemiska forskningsområden. Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder relevant service inom experimentell design, kvalitetskontroll av data, grundläggande och mer djupgående analys, tolkning av resultat, experimentell validering och publicering.

 

Vi erbjuder olika typer av stöd (exempelvis tjänster för förpackad dataanalys, utökat dataanalysstöd för experimentella plattformar med hög kapacitet och datavetenskapssupport för forskningsprojekt) för alla typer av data och forskningsfrågor.

 

Vänligen kontakta oss, vi ser fram emot att stödja dig i dina projekt!

Steering Comittee

Johan Trygg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 17
Henrik Antti
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 59
Patrik Rydén
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62
Per Stenberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 46

Personnel

Joakim Bygdell, NBIS, System Infrastructure, Department of Chemistry
Jeanette Tångrot, Genomics Core, NBIS, Short-term Bioinformatics support, Department of Molecular Biology
Alison Churcher, NBIS/WABI, Long term Bioinformatics support, Department of Molecular Biology
Nina Norgren, WABI, Long term Bioinformatics support, Department of Molecular Biology
Hans Stenlund, Biostatistics, Department of Plant Physiology (Swedish Metabolomics Centre)