Hoppa direkt till innehållet
printicon

Computational Life Science Cluster (CLiC)

CLiC (Computational Life Science Cluster) är bioinformatikplattformen vid Umeå universitet och erbjuder ett brett utbud av olika typer av bioinformatik stöd och utbildning till forskare för att processa och analysera data , t.ex. inom genomik, proteomik och metabolomik. CLiC är en nationell nod i NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden, nbis.se).

Strategisk relevans

Inom life science genereras storskaliga experimentella data i en allt snabbare takt. Behovet av att kunna analysera, leta efter mönster, och dra slutsatser från dessa stora komplexa data mängder är idag en flaskhals. CLiC är en nationell nod i NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden), en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur som stöds av Vetenskapsrådet, KAW, Science for Life Laboratory och alla större svenska universitet. NBIS är också den svenska kontaktpunkten för den europeiska infrastrukturen för biologisk information ELIXIR. För mer information, se nbis.se.

Kontakt

Johan Trygg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 17