"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkmängdsdatabasen FOLKNET

Folkmängdsdatabasen FOLKNET innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810 till 1990. Uppgifterna är ursprungligen insamlade av Christian Svärd, som överlåtit sitt material till CEDAR (Demografiska databasen) för inregistrering. Folkmängdsuppgifterna kommer huvudsakligen från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från Tabellverkets folkmängdsformulär. Med verktyget FOLKMÄNGD 1810-1990 är det möjligt för forskare, studenter och andra intresserade att ta del av informationen som finns samlad i folkmängdsdatabasen FOLKNET.

Senast uppdaterad: 2020-06-30