Hoppa direkt till innehållet
printicon

Infrastruktur för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata

Resurser och stöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata, inklusive upprättande av och arbete med datahanteringsplaner.

Bibliotekets samordningsroll vid Umeå universitet

Universitets rektor har tilldelat biblioteket huvudansvaret för att samordna och bygga upp en lokal organisation som ska samarbeta och stödja forskare i arbetet med att hantera och tillgängliggöra av forskningsdata. Thomas Kieselbach är samordnare för universitetets arbete med hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Genom biblioteket får du tillgång till verktyget DMPonline, där du kan sammanställa och arbeta med forskningsprojektets datahanteringsplan. I DMPonline kan du välja universitetets mall för datahanteringsplaner som grund för ditt arbete. DMPonline är en molntjänst som är kompatibel med ett flertal externa forskningsfinansiärer. Vid behov kan DMPonline användas för att finansiärer ska få tillgång till projektets datahanteringsplan.

Universitetets DMPonline

Universitetets mall för datahanteringsplaner hittas även på Aurora i Word-format.

Mallar med logotyp (Aurora)

Biblioteket tar emot frågor om datahanteringsplaner samt hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. Välj alternativet "Publicering, avhandlingar och forskningsdata" i kontaktformuläret som länkas nedan

Kontakta biblioteket

Det går också att boka rådgivning och kompetensutveckling, till exempel institutionsbesök, inom området.

Boka rådgivning och kompetensutveckling

Umeås domänspecialister

Fyra av Sveriges domänspecialister inom forskningsdata är verksamma vid Umeå universitet. De ingår även i universitetets Forskningsdatagrupp. Domänspecialisterna i Umeå är alla specialiserade på registerforskning, utöver sina respektive ämnesdomäner. Övriga registerforskare vid universitetet kan även fungera som domänspecialister när du som forskare har behov av rådgivning från en kollega.

I Umeå finns även domänspecialisten Ida Taberman. Taberman är domänspecialist inom klimat- och miljödata och verksam vid Statens lantbruksuniversitet (SLU).

Domänspecialisternas uppdrag

Du som forskare kan kontakta domänspecialist som är verksam inom ditt specifika forskningsområde för att få stöd i ditt arbete med hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. Alla domänspecialister i Sverige går att kontakta, oavsett vilket lärosäte du som forskare själv är knuten till.

Domänspecialisterna har även ansvar för att bedriva utåtriktat arbete i form av till exempel fortbildningsinsatser och föreläsningar, samt att identifiera värdefullt forskningsmaterial som bör bevaras för framtiden.

Domänspecialisternas fungerar som en länk mellan forskare inom specifika forskningsområden och den övergripande nationella och internationella utvecklingen av tjänster och strukturer för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Domänspecialistens roll gentemot dig som forskare är att:

 • tillhandahålla utbildning för forskare och forskargrupper i frågor rörande data av relevans för den egna domänen. Detta inkluderar även internt arbete med t.ex. metadatabehov, metadatastandarder eller anpassade datahanteringsplaner för domänen.
 • informera om hur du kan dra nytta av de tjänster som Svensk nationell datatjänst utvecklar inom forskningsdata
 • arbeta för ökad förståelse för betydelsen av användning och publicering av data med öppen tillgång

Kontaktuppgifter till landets domänspecialister hittar du här:

SND kontaktpersoner

Forskningsdatagruppen

Forskningsdatagruppen vid Umeå universitet består av de av rektor utsedda medlemmarna i vår Data Access Unit (DAU) samt av de domänspecialister som är verksamma i Umeå.

I DAU ingår:

 • Chatarina Larson, universitetsjurist och enhetschef vid universitetsledningens kansli
 • Sören Berglund, chef IT
 • Kristoffer Lindell, verksamhetsledare vid Grants Office och projektledare vid Planeringsenheten
 • Thomas Kieselbach, samordnare för arbetet med forskningsdata

Domänspecialisterna i forskningsdatagruppen är forskare vid Umeå universitet:

 • Anders Brändström
 • Christel Häggström
 • Karina Nilsson
 • Xavier de Luna

Samt Ida Taberman, som är domänspecialist vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Umeå universitet deltar i nationellt arbete med forskningsdatahantering

Umeå universitet är ett av sju lärosäten i landet som, under ledning av Svensk nationell datatjänst (SND), bidrar till arbetet med att bygga upp en nationell modell för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

SND kommer dels att bygga upp en databas som samlar metadata från landets forskningsdatapublikationer. Dels blir SND en nationell samlingspunkt och organiserande enhet för kontaktpersoner inom området tillgängliggörande och hantering av forskningsdata (Research data management, RDM).

SND tillhandahåller även informationsmaterial, onlineutbildning (kursen BAS online), fortbildningstillfällen och evenemang inom området.

SND - ett nationellt samarbete

SND arbetsgrupper

SND kontaktpersoner

Umeå universitet som kompetensnod

Ur ett nationellt perspektiv har Umeå universitetet fått särskilt ansvar för att inom ramen för arbetet med hantering och tillgängliggörande av forskningsdata utforma en specialiserad kompetensnod av domänspecialister med särskild kompetens inom fältet registerforskning. 

Forskare från universitetet deltar även i universitetets övergripande arbete med forskningsdata i egenskap av experter på hantering och tillgängliggörande av forskningsdata inom sina respektive områden. 

Samordnare forskningsdata

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Anders Karlsson
Bibliotekarie första
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 04
Pär Sundling
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 88
Sanna Ulfsparre
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 62

Universitetets forskningsdatagrupp

Kristoffer Lindell
Övrig/annan befattning, projektledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 90
Chatarina Larson
Enhetschef, universitetsjurist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 51
Xavier de Luna
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 59
Christel Häggström
Forskningsassistent, första
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 31
Karina Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 11