Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Infrastruktur för forskningsdatahantering

Forskningsinfrastruktur Infrastruktur med resurser, stöd och tjänster för forskningsdatahantering.

Forskningsdatawebben

Forskningsdatawebben är en samlande resurs där du hittar:

  • information, vägledning och fördjupningar inom området forskningsdatahantering inklusive datahanteringsplaner
  • tjänster, kontakter och möjlighet till support och kompetensutveckling
  • länkar vidare till specialiserade resurser, information och verksamheter inom och utom universitetet
  • mer information om infrastruktur för forskningsdatahantering lokalt, nationellt och internationellt

Forskningsdata

Organisation

På universitetet pågår arbete med att bygga upp en lokal infrastruktur som ska samarbeta och stödja forskare i arbetet med att hantera och tillgängliggöra av forskningsdata. Flertalet tjänster och stödfunktioner finns redan på plats. Biblioteket har av rektor blivit tilldelad samordningsrollen i arbetet. Samordnare är Thomas Kieselbach. 

Utöver biblioteket är ITS, arkivet och universitetsjuristerna viktiga aktörer i arbetet, eftersom de har specialistkompetenser som är viktiga för forskningsdatahantering. Arbetet samordnas via universitetets forskningsdatagrupp.

Universitetet är även med i konsortiet Svensk nationell datatjänst (SND) och bidrar under ledning av SND aktivt till att bygga upp en nationell infrastruktur för forskningsdatahantering. SND tillhandahåller informationsmaterial, support, onlineutbildning (kursen BAS online), fortbildningstillfällen och evenemang inom området.

SND organiserar även landets domänspecialister, som har i uppdrag att specialisera sig på forskningsdatahantering inom sina egna forskningsområden och stötta sina kollegor i deras arbete. Tre av landets domänspecialister är aktiva vid Umeå universitet, alla aktiva inom domänen registerforskning. De ingår också i universitetets forskningsdatagrupp. 

Mer om: Organisation och kontakter 

Samordnare forskningsdata

Thomas Kieselbach
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 33

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata

Thomas Kieselbach
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 33
Pär Sundling
Doktorand (tjänstledig), bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 88

Universitetets forskningsdatagrupp

Thomas Kieselbach
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 33
Kristoffer Lindell
Projektledare
E-post
E-post
Chatarina Larson
Enhetschef, universitetsjurist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 51
Karina Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 11