"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnédatabasen

Forskningsinfrastruktur Linnédatabasen är designad för den tvärvetenskapliga forskningen om åldrande och livsvillkor vid CEDAR och omfattar data om socioekonomiska förhållanden, livshändelser, hälsa, livsstil, kognition m.m.

Databasen innehåller anonymiserade individdata från svenska register som är länkade till data insamlade av forskare vid Umeå universitet. Det rör sig dels uppgifter från den s.k. Västerbottensundersökningen med information om livsstil, hälsa och socio-ekonomiska förhållanden bland deltagare i Västerbotten, dels information från Betula-projektet med främst kognitiva data men också uppgifter om sociala och ekonomiska förhållanden, livshändelser m.m. insamlade i Umeå. De båda datamaterialen innehåller uppgifter från 1980-talet och framåt. Registerdatat omfattar årliga uppgifter för hela den svenska befolkningen från 1986 till 2013 hämtade från Statistiska centralbyråns och Socialstyrelsens register. Datat från SCB omfattar bl.a. information från LISA-databasen med omfattande information om socio-ekonomiska förhållanden, arbete, inkomster, pension, bostadsort, arbetsplats, familjeförhållanden samt uppgifter om bostadens lokalisering hämtade från Geografidatabasen. Informationen från Socialstyrelsen omfattar uppgifter från dödsorsaksregistret och slutenvårdsregistret. Linnédatabasen finns i en äldre version som sträcker sig till 2009 och en uppdaterad version fram till 2013. Uppgifter från Betula ingår endast i den förstnämnda. Den första versionen av Linnédatabasen skapades inom ramen för det s.k. Linnéstöd från VR som forskningen om åldrande vid Umeå universitet erhöll 2006.

Kontakt

Elisabeth Engberg
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 22
Senast uppdaterad: 2021-09-01