"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

POPUM

Forskningsinfrastruktur Databasen POPUM innehåller longitudinella individdata från den svenska kyrkobokföringen: husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker från slutet av 1600-talet fram till sekelskiftet 1900.

I POPUM finns individdata från >100 församlingar i Linköpingsregionen, Sundsvallsregionen, Skellefteåregionen samt från församlingar i svenska Sápmi. Detta gör den till en av världens mest informationsrika historiska befolkningsdatabaser. Samtliga individdata i databasen är såväl individ- som relationslänkade. Det innebär att alla noteringar som rör en individ har identifierats och knutits till den personens unika identitet. Därefter har individen länkats till relaterade individer, som far, mor, syskon, partner och barn samt mellan generationer. Det gör det möjligt att bygga upp mer eller mindre kompletta livsbiografier och även att identifiera släktskapsrelationer för en person över tid och generationer i de registrerade församlingarna. Databasen är stor och komplex och vid önskemål om datauttag erbjuder utredare vid CEDAR forskare hjälp med att specificera och strukturera sitt önskade dataset. Datauttag levereras därefter till forskare utifrån upprättad specifikation. Med hjälp av verktyget INDIKO – kyrkböcker på nätet är det möjligt att på ett enkelt sätt hämta information om valda individer i utvalda kohorter från databasen POPUM. Verktyget är tillgängligt för allmänheten och lämpar sig väl för undervisning och studentuppsatser.

Kontakt

Elisabeth Engberg
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 22
Senast uppdaterad: 2020-07-02