Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

ProMeal

Forskningsinfrastruktur ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries), är ett interdisciplinärt nordiskt projekt mellan Sverige, Norge, Finland och Island med huvudsyfte att studera skolmåltidens betydelse för kostens totala hälsosamhet, lärande och prestation i skolan.

Cirka 200 10-11-åriga elever med blandad socioekonomisk bakgrund deltog per land. Datainsamlingen pågick 2013-2014. Studien finansieras av NordForsk som en del i programmet Education for Tomorrow.
Matintaget vid skollunchen fotograferades och matvanorna i hemmet studerades via en enkät riktad till föräldrarna. Koncentrationsförmåga och minneskapacitet mättes genom tre olika datortest, och lärandemiljön studerades via strukturerade observationer. Barnens egna erfarenheter och upplevelse av skollunch studerades med ett kvalitativt angreppssätt.

Kontakt