"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Facilitet för proteomik vid KBC

Forskningsinfrastruktur Expertis i masspektrometribaserad proteinanalys och proteomik vid Umeå universitet i samarbete med masspektrometrilaboratoriet för proteomik vid BMC i Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Senaste nytt

Samarbete med plattformen för Masspektrometri baserad Proteomik vid BMC i Uppsala

Från och med 2019 samarbetar plattformen för Masspektrometri baserad Proteomik vid BMC i Uppsala och KBC Proteomics Core Facility. Målet med detta samarbete är att förbättra kvaliteten på de analytiska applikationerna och tjänsterna genom att utbyta kunskap och samordna tillgång till analytisk instrumentering. På så sätt ska forskarna kunna erbjudas den bästa möjliga servicen. Vid KBC Proteomics Core Facility är man mycket entusiastisk och tacksam för denna fantastiska möjlighet, kompetensen hos dessa två laboratorier kompletterar varandra utmärkt. I Uppsala finns bland annat djupa och ingående kunskaper i analyser av humana och djurprover, medan Umeå faciliteteten har mycket god kunskap i analysen av växtprover. Läs avsnittet Applikationer och service för mer information om de aktuella analytiska metoderna.

Senast uppdaterad: 2021-08-31