"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PSY Rörelselabb, UmU

Forskningsinfrastruktur Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologiska test, samt en realistisk modell av en magnetresonansavbildningskamera (MRI) för träning inför medverkan i hjärnavbildningsundersökningar.

Forskningsavdelning för rörelse/handling och perception i ett utvecklingsperspektiv. Vår forskning fokuserar på människans sensoriska och motoriska utveckling och hur detta hänger ihop med neuropsykologiskt fungerande, beteende, hälsa, och hjärnans utveckling och avvikelser. Vårt mål är att öka förståelsen både för den typiska utvecklingen samt avvikelser från den typiska utvecklingen gällande detta forskningsområde. Vi undersöker bland annat organisation av rörelser i överkroppen i samband med utförande av målinriktade handlingar, skillnader i rörelseorganisation beroende på utförande med höger eller vänster sida, beteendemått i relation till hjärnans uppbyggnad och funktion, organisation och samordning av blickbeteende och rörelser. Därtill studeras effekter av interventioner med syfte att träna rörelseutförande, planering av handling samt kognitiv förmåga. Förutom individer som följer en typisk utveckling omfattar undersökningarna barn och unga med för tidig födselhistorik och/eller med funktionsnedsättningar som cerebral pares och autismspektrumtillstånd. Vi undersöker även effekten av träning hos (elit)idrottare som utövar sporter såsom golf och fotboll avseende 3-D rörelseutförande, förändring och precision, samt i relation till hjärnans aktiveringsmönster. Vidare undersöks vuxna individer med neurologiska problem som exempelvis stroke. Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologiska test, samt en realistisk modell av en magnetresonansavbildningskamera (MRI) för träning inför medverkan i hjärnavbildningsundersökningar. Forskningsmiljön är tvärdisciplinär och omfattar multidisciplinärt samarbete med tiotalet forskare vid Umeå universitet, samt nationellt och internationellt, och finansieras företrädelsevis av stora externa forskningsanslag.

Kontakt

Louise Rönnqvist
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 11
Senast uppdaterad: 2020-07-01