"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologmottagningarna

Forskningsinfrastruktur På Psykologmottagningarna vid Institutionen för Psykologi bedriver de blivande psykologerna under sina fyra sista terminer psykoterapi under handledning.

Som ett led i strävan efter en god kvalitet görs kontinuerliga utvärderingar av behandlingsutfall genom att klienten fyller i datoriserade formulär enligt etablerade rutiner. I ett gemensamt nationellt forskningsprojekt sker datainsamling även vid Institutionerna för Psykologi vid universiteten i Lund, Göteborg och Växjö. Forskningen avser att beskriva förändringar mellan före- och eftermätningar för olika variabler samt undersöka vilka faktorer som kan predicera ett behandlingsutfall. Det är också möjligt att jämföra resultaten av de utbildningsterapier som bedrivs vid mottagningarna samt med de effektstorlekar som rapporteras i litteraturen. Exempel på faktorer som undersöks är klientens välbefinnande, symptom, fungerande, interpersonell problematik och personlighetsfaktorer som kan vara av betydelse för ett utfall. Data för klientens upplevda arbetsallians med utbildningsterapeuten samt en rad bakgrundsfaktorer inhämtas också.

Kontakt

Anna-Sara Claeson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 88
Senast uppdaterad: 2020-07-01