"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Quartz Crystal Microbalance with Dissipation

Forskningsinfrastruktur Vi kan hjälpa till med mätning av interaktioner mellan proteiner och andra proteiner, RNA, lipider och kolhydrater.

Quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D) instrumentet är en ytbaserad analytisk plattform med möjligheter som liknar ett ytplasmonresonans (SPR) instrument. QCM-D har förmågan att mäta analyter när de adsorberar eller interagerar med sensorytan i realtid. Detta gör att kinetiken för adsorption kan mätas och biomolekylära interaktioner kan undersökas, t.ex. för att bestämma bindningsaffiniteter. Även dissipationsövervakningen gör det möjligt att mäta förändringar i ytornas viskoelastiska egenskaper i realtid, vilket ger information om skiktstyvhet och gör det möjligt att följa strukturella förändringar som sker inom det biomolekylära skiktet. Vi använder oftast instrumentet med kiseloxidbelagda sensorer på vilka vi skapar stödda lipiddubbelskikt för att studera protein-lipid, protein-kolhydrat eller protein-protein-interaktioner. QCM-D är en del av BICU-infrastrukturen som hanterar användaravgifter.

More information can be found on: https://www.umu.se/en/research/infrastructure/biochemical-imaging-centre-umea-bicu/affinity/ (scroll down to quartz crystal microbalange with dissipation monitoring).

Kontakt

Hudson Pace
Staff scientist
E-post
E-post
Marta Bally
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 06
Senast uppdaterad: 2023-02-08