"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tjänster, avgifter och policy

Infrastrukturen erbjuder tjänster till forskargrupper på SLU och UmU Campus, men samarbetar också med svenska och internationella akademiska och icke-akademiska partners.

Tjänster

Infrastrukturen erbjuder tjänster till forskargrupper på SLU och UmU Campus, men samarbetar också med svenska och internationella akademiska och icke-akademiska partners.

Utbudet av tjänster omfattar:

Erbjuda instrumenttid för egna mätningar för användare med lämpliga licenser
Erbjuda hjälp med installations- och mätprotokoll
Erbjuda hjälp med dataanalys
Designa experiment, utföra mätningar och analysera insamlade data, antingen som fullt betalda tjänster för externa användare eller som en del av vetenskapliga samarbeten

Avgifter

Interna användare, Instrumenttid: 250 SEK / timme, inklusive overhead
Interna användare, Assistans: 700 SEK / timme, inklusive overhead
Externa användare, Instrumenttid: 1500 SEK / timme, inklusive overhead
Externa användare, Assistans: 1500 SEK / timme, inklusive overhead

Observera att priserna är additiva. Exempel: En intern användare bokar ett instrument för 8 timmar, varav installationshjälp krävs i en timme. Totalkostnad: 8 x 250 kr instrumenttid + 1 x 700 kr assistans = 2700 kr totalt (inklusive overhead).

Exempel på tjänster och avgifter:
1. Metodutveckling: utan assistansavgift, men instrumentavgift gäller fortfarande. Metodutveckling görs endast efter godkännande från både managern och styrelsen, och i allmänhet måste den vara till nytta för ett stort antal användare av infrastrukturen.

2. Träning: Görs företrädesvis under User License Course (som erbjuds 2 ggr om året). Om utbildningen utförs utanför ramen för kursen gäller externa priserna (dvs icke subventionerade) även för interna användare, för både assistans och instrumenttid. Vid allmänt stöd (dvs. installation, igångsättning, felsökning, etc.) för redan befintliga metoder gäller standardavgiften.

3. Undervisning på kurser vid Umeå Universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet, utom användarlicenskursen: interna användaravgifter för assistans och instrumenttid gäller.

4. Akademiska arbete (förutom undervisning, se ovan) är gratis. Detta inkluderar hjälp med att granska artiklar, skriva ansökningar, utvärdera ansökningar, o.s.v. Det inkluderar också tiden att skriva artiklar (korrespondens mellan författarna och granskarna, skapa figurer, texter etc.) vilket innebär att de också är kostnadsfria. Observera dock att dataanalys som leder fram till artikeln debiteras som assistans.

5. Samråd före mätningar är gratis. Konsultation efter mätningar (dvs. dataanalysstrategier, kvalitetskontroll av insamlade data, o.s.v.) debiteras dock som assistans.

Allmän policy och plattformsregler

Genom att använda något av instrumenten, laboratorieutrymmen eller tjänster, godkänner användaren följande policyer och regler.

För att kunna använda något av instrumenten på egen hand måste du ha en licens som kan erhållas genom att delta i användarlicenskursen. En licens ger dig också ett användar-ID och lösenord för det elektroniska bokningssystemet.

Vid slutet av din bokade tid ska instrumenten, utrustningen och laboratorierna lämnas i det skick du hittat dem i. Om service / rengöring / o.s.v. krävs efter din bokade tid kommer du att debiteras för den som extern assistans (dvs icke subventionerade priser).

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka licenser från användare som t.ex.
Upprepade gånger gör / lämnar röra efter sig (inklusive röra på datorerna)
Förstör någon av utrustningen
Respekterar inte bokningstiderna eller använder instrumenten utan att boka den
Följer inte laboratoriesäkerhetsbestämmelserna
Betalar inte sina användaravgifter

Generella regler

Avbokning bör ske minst 2 hela arbetsdagar före bokade tiden för att undvika fakturering.

Data på datorerna ska inte lagras under C: \ utan i användarens egen mapp. Data som lämnas under C: \ kommer att raderas. Säkerhetskopiering av data på hårddiskarna är inte automatiska och är inte särskilt regelbundna. Därför rekommenderar vi starkt att användarna kopierar deras egna data från instrumentets datorer och att de gör det under sina bokade tider. Avbryt inte andra människors mätningar för att kopiera dina data.

Var försiktig med och runt om alla instrument hela tiden, eftersom långsiktiga mätningar kan köras i användarens frånvaro. Om du oavsiktligt stör någon annans mätningar i deras frånvaro eller märker något fel, var snäll och skriv en anteckning så att källan till störningen kan spåras lättare utan omfattande felsökning.

Vi förbehåller oss rätten att prioritera projekt. I allmänhet har KBC-projekt och vetenskapliga samarbeten högre prioriteter än standardpolicy "först till kvarn", men vi förbehåller oss rätten att ändra prioriteringar om det behövs (t.ex. upprepade tidsberoende mätningar som kräver fasta intervall, ombokning på grund av instrument fel eller service, o.s.v.). Vi förbehåller oss också rätten att välja vilka projekt vi accepterar som vetenskapligt samarbete och fördela lämplig tid och prioriteringar i enlighet med detta.

Tänk på att ViSp inte bara är en tjänst utan också en forskningsanläggning. Således kommer upprepade rutinmätningar att ha lägre prioriteringar och bör idealiskt utföras av en användare med lämplig licens, eller alternativt efter en kort introduktion och inställning av managern. Managern utför inte sådana mätningar vanligtvis.

All icke-standard användning av instrument eller assistens (inklusive användning som bryter mot regler och policyer, t.ex. städning efter användare) debiteras till osubventionerade priser.

Vi ber alla användare att tacka ViSp i sina pek och presentationer. Om användaren godkänner, skulle vi också vilja visa upp publicerade peket på vår publikationssida och i rapporter.

För ytterligare frågor om tjänster, prissättning, policy, tillgänglighet av instrument, bokning, inställning, mätning och datautvärdering, samt hjälp för användare utan licens, vänligen kontakta Managern .

Senast uppdaterad: 2024-06-04