Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Folkhälsovetenskap har en tvärvetenskaplig miljö där forskare från hela världen forskar bidrar till en jämlik och hållbar förbättring inom global hälsa och välfärd. Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp som innefattar forskning inom vetenskapliga discipliner som arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Nyheter

Umeåforskare prisas för sin forskning om Skelleftesjukan

Norrländska Hjärtfondens pris till KA Jacobssons minne har delats ut till Anders Olofsson.

Projekt ska larma om infektioner till följd av ändrat klimat

Ett varningssystem för smittsamma sjukdomar ska skapas i ett internationellt projekt som nu startar

Avhandling: Osäkra resultat i studier om benskörhetsbehandling

Observationsstudier är en osäker metod i forskning om läkemedel, konstateras i avhandling.

Åtgärder krävs för unga migranters sexuella hälsa

Unga migranter har svårt att utnyttja sina rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa, visar avhandling.

Gympa, diabetes och klimat i fokus för hedersdoktorer

TV-tränaren Sofia Åhman blir medicinsk hedersdoktor 2022 tillsammans med forskare från Australien och USA.

Stort intresse för pandemins effekter på europeiska arktis

Upp emot femtio besökare, och professionell livesändning på seminarie om COVID-19 i arktis.

Reportage

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Forskning som stärker äldres livskvalitet

Annika Toots forskning är inriktad på främjandet av hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

De som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild.

Det är OK att få hjärtklappning och bli andfådd

Forskning om reproduktiv och sexuell hälsa hos både kvinnor och män med medfödd hjärtsjukdom.

Mångårig forskning följer hjärthälsan i norr

Hjärtinfarkter har minskat, men så länge riskfaktorerna är höga kommer människor dö i hastig hjärtdöd.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Profilområden och forskargrupper

SFO-V
Umeå universitet och Karolinska institutet driver SFO-V för att stärka samarbete mellan forskning och vård.
Sophia Harlids forskargrupp
Vi forskar om kopplingen mellan vår miljö, våra gener och vår hälsa.
SPEXS (Swedish Pediatric Exercise Science)
Nätverket skapar kunskapsöverföring forskare emellan och sprider kunskap från forskning till idrotten.
Tema Den jämlika hälsan
En mötesplattform för doktorander, seniora forskare, och alla som är intresserade av ämnet.
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-motion Laboratory Research Group
Vår forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos individer med olika muskuloskeletala eller neurologiska skador o...
UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
UMeHälsa-lab
Ny teknologi utvecklas och testas i labbmiljöer där medskapande och deltagande designmetodik används.
Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)
Forskargruppen har inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar.

De fem senaste forskningsprojekten

Blodtryckssjukdomar under graviditet vid olika reproduktionsmedicinska metoder
Tid 1 maj 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den hållbara ryttaren
Tid 1 februari 2022 till 31 januari 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt

Senaste publikationerna

International Journal of Health Policy and Management, Kerman University of Medical Sciences 2022, Vol. 11, (3) : 287-298
Baroudi, Mazen; Nkulu Kalengayi, Faustine; Goicolea, Isabel; et al.
European Journal of Pediatrics, Springer 2022, Vol. 181, (2) : 599-607
Junuzovic, Mensura; Lind, Kaja Maria Toporska; Jakobsson, Ulf
Scandinavian Journal of Pain, De Gruyter Open 2021, Vol. 1 : 48-58
Eklund, Katarina; Stålnacke, Britt-Marie; Stenberg, Gunilla; et al.
CEDAR Working Papers, 18
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Namatovu, Fredinah; et al.