Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas testar

Taggen Folkhälsovetenskap

Den hållbara ryttaren
inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2021 till 31 januari 2027
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som kräver samordnade insatser där olika samhälleliga institutioner samverkar.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018

Taggen folkhälsovetenskap och samhällsmedicin

Värdet av standardmässig histologisk undersökning för bedömning av dödsorsak vid rättsmedicinsk obduktion
När ett dödsfall har eller kan ha orsakats av yttre påverkan ska en rättsmedicinsk undersökning göras, bland annat för att fastställa dödsorsaken o...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 oktober 2018

Generellt listblock

Tveksam nytta att sockertesta alla 40-åringar
Publicerad: 21 jun, 2022

Att testa hur kroppen hanterar socker kan vara bra i vissa grupper, men onödigt att testa alla 40-åringar.

Avhandling om sjukförsäkring bland äldre på Tanzanias landsbygd
Publicerad: 10 jun, 2022

Äldre försäkrade på Tanzanias landsbygd har större tillgången till hälsovård, men oförsäkrade är nöjdare. .

Manliga och kvinnliga läkarstudenters olika erfarenheter påverkar karriärplaner
Publicerad: 16 okt, 2017

Trots en jämn könsfördelning på Sveriges läkarprogram i mer än 30 år kvarstår en könssegregering.

Riskbedömningar ska förhindra vibrationsskador
Publicerad: 27 okt, 2017

Idag är vibrationsskador den vanligaste godkända arbetssjukdomen och skadorna blir ofta bestående.

Rökande mormor men inte farmor ökar risk för astma hos barnbarn
Publicerad: 11 jun, 2018

Barn löper ökad risk att drabbas av astma om deras mormor har rökt under sin graviditet.