Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Coronatider – konsekvenser för individ och samhälle?

Forskningsprojekt Den pågående Covid-19-pandemin innebär stora omställningar för individ och samhälle. Dessa kanske också kan ge oss nya perspektiv på hur vi kan leva våra liv, och hur vi skulle kunna ordna våra samhällen i framtiden?

Projektansvarig

Linus Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 28

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-03-22

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Institutionen för strålningsvetenskaper

Projektbeskrivning

Linus Andersson har tillsammans med kollegor i Sverige och Japan utformat en kort webbenkät med frågor om hur pandemin påverkar människors resurser, mående och tillit. Frågorna handlar om hälsa, livskvalitet, konsumtion, stress och annat som kan tänkas påverkas av den pågående pandemin. Deltagarna, som deltar anonymt, kan om de vill svara på enkäten vid upprepade tillfällen genom att ange en kod som de själva skapar.

Länk till svensk enkät 

Länk till engelsk enkät

Länk till japansk enkät 

 - Vi kom ut med enkäten i ett tidigt skede, och hoppas att få in svar löpande under utbrottets olika stadier. Människors situation kan också förändras över tid så vi erbjuder deltagarna att svara på enkäten vid upprepade tillfällen, säger Linus Andersson. I enkäten ingår dessutom en mer öppen fråga om deltagarnas eventuella tankar om hur samhället bör förändras efter pandemin.

 - De flesta har svarat på fritextfrågan och det är ofta långa svar, vilket är väldigt spännande. Vi vill nå så många som möjligt med denna studie, säger Linus, så alla som vill svara eller dela enkäten får hemskt gärna göra det.