"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

De sista jugoslaverna? En avhandlingsstudie om konstruktionen, införlivningen och reproduktionen av ett gammalt kulturarv

Doktorandprojekt Forskningsprojektet handlar om hur den jugoslaviska identiteten konstruerades genom partiideologernas och skolväsendets historiebruk och hur den nationella etiketten senare kom att överleva trots nationens våldsamma upplösning på 1990-talet

Genom tre separata delstudier vill jag svara på avhandlingsarbetets övergripande syfte, vilket handlar om att studera hur den jugoslaviska identiteten har konstruerats, överlevt och omdanats i det numera etnocentriska, post-jugoslaviska Balkan.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I den första delstudien undersöker jag vilket historiskt och kulturellt innehåll som partiideologerna tillskrev den övernationella och etniska identiteten jugoslav genom en textanalys av staten godkända läroböcker i historia, samhällskunskap, geografi och språk under 1960- och 1970-talet.

I den andra delstudien blickar jag på jugoslavers historiemedvetande där jag genom intervjustudier undersöker hur nationaliteten införlivades mentalt.

I den sista delstudien analyseras en historiekulturell reproduktion av jugoslavism hos föreningen Naša Jugoslavija, där föreningsmedlemmarna aktivt försöker tillvarata och rekonstruera en förfluten nationalism genom att främja en god grannsämja mellan de sydslaviska brödrafolken.

Handledare

Huvudhandledare: Björn Norlin

Biträdande handledare: Kristina Ledman

Senast uppdaterad: 2020-02-05