Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den hållbara ryttaren

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Ridsport är en av de största idrotterna i Sverige. Ridsporten i Sverige består av tio grenar där de tre största: dressyr, hoppning och fälttävlan även är olympiska grenar. Den i särklass största grenen är hoppning, som utövas av ryttare i olika åldrar och på olika nivåer. De skador som studerats hos ryttare är främst traumatiska skador såsom t ex fall från häst, men det finns anledning att tro att även överbelastningsskador t ex i knä eller ländrygg borde drabba ryttare.

Projektansvarig

Kajsa Gilenstam
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 55

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-02-01 2027-01-31

Finansiering

Företagsforskarskolan 75 %

Svenska Ridsportsförbundet 25 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Idrottsforskning

Projektbeskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka förekomst av överbelastningsbesvär hos tävlingsryttare representerande de tre olympiska grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan.

Forskningsprojektet avser vidare att undersöka tävlingsryttarens symmetri, rörlighet, dynamiska balans och bålstabilitet samt kartlägga träningsmängd, överbelastningsrelaterade besvär och inställning till träning vid smärta.

Svenska Ridsportförbundet har som övergripande mål att utbilda och utveckla hållbara ryttare.

Detta forskningsprojekt förväntas öka kunskap och ge insikter som kan ligga till grund för en vidareutveckling av ledarutbildningar samt olika verksamheten och på så sätt förebygga uppkomst av överbelastningsrelaterade besvär.