"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

Doktorandprojekt Många studier fokuserar enbart på hur energieffektiviserande åtgärder (EEMs) påverkar bygganden utan att inkludera en strukturerad förståelse för hur dessa åtgärder kommer att påverka de boendes beteende. Konsekvensen blir att modelleringen och analysen av interaktionen mellan EEMs och boendes beteende bristfälligt återspeglar den boendecentrerade energieffektiviteten.

Så vitt vi vet så är projektet unikt i ansatsen att med hjälp av laborativa experiment utforska interaktionen mellan energianvändning, EEMs och de boendes beteende. Studenterna är den viktigaste målgruppen i forskningen.

Projektansvarig

Weizhuo Lu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 57

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

Projektet kommer att publicera en guide som beskriver hur studenterna kan tillskansa sig ett energieffektivt beteende i de dagliga rutinerna och aktiviteterna med målet att främja den senaste kunskapen om energieffektivt beteende. En kurs kommer att utvecklas för att öka medvetenheten om hur individuellt beteende kan påverka byggnadens energieffektivitet och överföra den kunskapen till studenterna.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-12