"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos: https://www.mostphotos.com/10435624/elderly-woman-with-tablet-computer

Fallprevention med en app – Säkra steg för egenträning

Forskningsprojekt Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada bland äldre personer, det orsakar mycket individuellt lidande och stora samhällskostnader. Samstämmig forskning visar att många fallolyckor kan förhindras om seniorer regelbundet tränar balans och benstyrka. Tyvärr är det allt för få som får det stöd som behövs för att regelbundet kunna genomföra lämplig träning och det finns ett behov av nya innovativa metoder för att nå ut till fler seniorer.

I tidigare projekt har vi, tillsammans med seniorer, utvecklat appen Säkra steg som ger stöd för att genomföra fallpreventiv träning på egen hand. Säkra steg innehåller en bank av övningsfilmer ordnade så att seniorer kan skapa ett individuellt övningsprogram. Det finns även stöd för beteendeförändring samt informationsfilmer och tips för träningen.

Projektansvarig

Marlene Sandlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 30

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-09-01

Finansiering

  • Vetenskapsrådet (16-20) 850 000/å
  • Stiftelsen Seniorhusen (20-22) 500 000/ år
  • FORTE (21-23) 1-1,5 miljoner / år

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Tidigare studier har visat att fall förebyggs av träning som genomförs i grupp eller med personlig uppföljning i hemmet. Vi vet dock inte om träning med stöd av en app ger liknande resultat. För att undersöka det genomförs nu två studier. En randomiserad kontrollerad studie där 1400 deltagare rekryteras online och tränar helt på egen hand med stöd av appen samt en pragmatisk studie i Östersunds kommun där Säkra steg kompletteras med andra stödjande strategier.

Senast uppdaterad: 2020-10-06