Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå universitet söker friska personer till studie om mental trötthet och kognitiv funktion

Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker deltagare utan stressproblematik i åldrarna 18 till 65 år som ska utgöra en kontrollgrupp i en studie som undersöker mental trötthet hos personer med utmattningssyndrom.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur minnes- och koncentrationsförmåga påverkas av mental trötthet för personer som drabbats av utmattningssyndrom. För att kunna undersöka detta är det viktigt att förstå hur mental trötthet påverkar kognitiv funktion hos friska personer utan stressproblematik. Vi önskar därför undersöka en grupp personer utan stressrelaterad ohälsa.

För att delta i studien ska du vara mellan 18 och 65 år och inte uppleva problem med stress, ångest eller depression. Du bör även behärska svenska språket samt ha fullgod hörsel. Ett deltagande innebär ett besök om ca 3 timmar där olika minnes- och uppmärksamhetsförmågor undersöks. En del uppgifter genomförs med ljud i bakgrunden. Under testsessionen studeras även hjärtats aktivitet med hjälp av klisterelektroder. Innan besöket får du fylla i frågeformulär om hälsa och välmående.

Arvode utgår om 300 kronor. Ersättningen är skattepliktig. Studien har blivit godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Är du intresserad?

För mer information och intresseanmälan, vänligen kontakta projektansvarig forskare Hanna Malmberg Gavelin på följande e-postadress: hanna.malmberg-gavelin@umu.se

Kontakt

Hanna Malmberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 31