Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förstelärare och lektorer – nytt ledarskap för undervisning

Doktorandprojekt Karriärreformen för lärare från 2013 öppnar upp för skolledare att distribuera ledarskap till förstelärare och lektorer. Den nya hierarkin som reformen bygger in, där vissa lärare etiketteras skickligare än andra, innebär dock en del utmaningar.

I Sverige har karriärreformen för lärare skapat ett utvidgat utrymme för skolledare att distribuera ledarskapet för förbättring av undervisning till förstelärare och lektorer. I detta projekt undersöks hur förstelärare och lektorer leder undervisningsförbättring och vilka effekter detta får på undervisningen och skolledarskapet i de lokala skolorna.

Projektansvarig

Frida Grimm
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 35

Projektöversikt

Projektperiod

2018-08-20 2023-02-20

Finansiering

Lärarhögskolan
Pedagogiska institutionen
Centrum för skolledarutveckling

Forskningsämne

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Karriärreformen för lärare från 2013 öppnar upp för skolledare att distribuera ledarskap till förstelärare och lektorer. Ledande lärare har potentialen att bygga upp kollegiala och samverkande relationer, stödja lärares lärande och utveckling samt möjliggöra förbättringar av undervisningspraktiken. Genom sina dubbla roller ovanför och längst med sina kollegor kan de utöva en annan typ av ledarskap än skolledaren och deras position i och nära klassrummen möjliggör ett ledarskap närmare undervisningspraktiken. Förstelärare och lektorer har mångårig erfarenhet av ledarskap i klassrummet och har eventuellt tidigare även lett kollegor i exempelvis arbetslag. Den nya hierarkin som reformen bygger in, där vissa lärare etiketteras skickligare än andra, innebär dock en del utmaningar. Karriärreformens explicita urval utifrån skicklighet och den höjda lönen skapar en ny typ av förväntningar att förstelärares och lektorers handlingar ska leda till en förbättrad undervisningspraktik. Det uppstår en balansakt bland implicita föreställningar om förstelärares och lektorers ledarskap, vilket kan antas leda till omförhandlingar av hur förstelärare och lektorer leder sina kollegor. I fallstudien synliggör jag förstelärares, lektorers, lärares och skolledares outtalade föreställningar om hur förstelärare och lektorer bör leda och hur detta påverkar möjligheterna att förbättra undervisningen. Vidare undersöker jag hur detta påverkar de olika aktörernas syn på skolledarens pedagogiska ledarskap.